Номер статті в межах секції Прізвище першого автора та назва публікації Назва організації Прізвище другого автора Прізвище третього автора
4 Горбатюк Є.В. Математична модель дії мікрорельєфу на некеровані переміщення робочого органа розпушувача

Горбатюк Є.В. Математична модель дії мікрорельєфу на некеровані переміщення робочого органа розпушувача

Читати та обговорювати статтю...

Анотація. Відомо, що найбільш ефективним способом руйнування мерзлих і скельних ґрунтів з точки зору продуктивності машин і собівартості розробки ґрунту є горизонтальне пошарове розпушування навісними розпушувачами на базі потужних тракторів. Один із шляхів підвищення ефективності розпушувального агрегату – удосконалення його системи керування.

У зв’язку з цим необхідно розробити математичну модель процесу дії мікрорельєфу на некеровані переміщення робочого органа розпушувального агрегату, які викликають зміну глибини розпушування.

Запропонована в роботі математична модель ураховує згладжуючу здатність гусеничного рушія, а також вплив жорсткості підвіски на некеровані переміщення робочого органа розпушувача.


Ключові слова: розпушувач, ґрунт, рельєф, математична модель.
КНУБА, гімназія "Академія" Горбатюк М.Є.  
2 Надобко Віталій. Транспортування будівельних розчинів трубопроводами.

Надобко Віталій. Транспортування будівельних розчинів трубопроводами.

Читати та обговорювати дану статтю...

Анотація. Обґрунтовано комплекс вимог, що висуваються до конструкції розчинонасосів сучасними механізованими технологіями обштукатурювання поверхонь.


Ключові слова: розчин, розчинонасос, обштукатурювання, механізована технологія обштукатурювання, властивості розчинів, вимоги до конструкції розчинонасосів.
ПолтНТУ    
1 Надобко Віталій. Ювілей кафедри.

Надобко Віталій. Ювілей кафедри.

Читати та обговорювати дану статтю...

Анотація. Наведено інформацію про кафедру будівельних машин та обладнання Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, яка відзначає своє п'ятдесятиріччя вагомими досягненнями в освітній, методичній та науковій діяльності.


Ключові слова: кафедра будівельних машин та обладнання, ювілей, освітні здобутки, методичні здобутки, наукові здобутки.
ПолтНТУ    
5 Пелевін Л.Є. Енергозберігаюча гідравлічна система

Пелевін Л.Є. Енергозберігаюча гідравлічна система

Читати та коментувати статтю

Анотація. Відомо, що використання гідроприводу в машинах набуло широкого використання в наш час, зокрема в навантажувачах. Висока енергоємність гідроприводу споживає часом всю потужність двигуна, а значення коефіцієнта корисної дії (ККД) 60...80 % є невисоким. Один із шляхів зменшення енергоємності гідроприводу – застосування енергозберігаючої системи. У зв’язку з цим необхідно розробити математичну модель енергозберігаючої гідравлічної системи навантажувача.

Енергозберігаюча система навантажувача дозволить спростити конструкцію виключенням гідроакумулятора та усунення ефекту кавітації і зменшити час опускання робочого органу, з одночасним збільшенням ефективності роботи енергозберігаючої системи.


Ключові слова: гідроакумулятор, енергозберігаюча система, гідропривід, кавітація
КНУБА Азенко А.В. Горбатюк Є.В.
3 Стрілець В.М. Обґрунтування кінематико-силових параметрів зіркоподібної пружини запобіжної пружної муфти

Стрілець В.М. Обґрунтування кінематико-силових параметрів зіркоподібної пружини запобіжної пружної муфти

Читати та обговорювати дану статтю...

Анотація: Розглянуто будову запобіжної пружної муфти, яка містить внутрішню та зовнішню півмуфти, з’єднані між собою зіркоподібною пружиною з виступами параболічної форми, вставленими у заглибини півмуфт. Описано принцип її роботи. Виконано попередній аналіз кінематичних і силових параметрів запобіжних муфт, що залежать від властивостей зіркоподібних пружин. Прийнято, що виступ зіркоподібної пружини являє собою двошарнірну арку у вигляді квадратної параболи, і для неї методами будівельної механіки із застосуванням числового інтегрування з використанням формули Сімпсона здійснено розрахунки. Отримано аналітичні вирази, які дозволяють робити висновки про працездатність зіркоподібної пружини запобіжної пружної муфти при передачі нею обертальних моментів.


Ключові слова: муфта запобіжна пружна, зіркоподібна пружина, виступ, статичний розрахунок, деформація, парабола.
НУВГП Лисанець Стрілець