Номер статті в межах секції Прізвище першого автора та назва публікації Назва організації Прізвище другого автора Прізвище третього автора
1 Вамболь С.О. Моторний випробувальний стенд як джерело факторів небезпеки при проведенні експериментальних досліджень.

Вамболь С.О. Моторний випробувальний стенд як джерело факторів небезпеки при проведенні експериментальних досліджень.

Читати та обговорювати дану статтю...

Анотація. Обґрунтовано актуальність дослідження факторів виробничої, екологічної, пожежної та вибухової безпеки експериментальних досліджень на моторному випробувальному стенді лабораторії відділу поршневих енергоустановок Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. Описано особливості конструкції, склад і наведено схему стенда, що містить такі енергетичні установки: електричну навантажувальну машину фірми VSETIN з динамометром постійного струму типу DS 742/4-N, у складі якої є шафа управління типу VH 136, двомашинний агрегат (мотор-генератор) типу IDP 942-1 і пульт керування; автотракторний дизель Д21А; систему засобів вимірювальної техніки; трансмісію, фундаментну раму. Визначено, що доцільно виявляти й аналізувати ці фактори для окремих агрегатів стенда.


Ключові слова: стендові моторні дослідження, дизель, фактори небезпеки, цивільний захист, охорона праці, екологічна безпека.
НУЦЗУ, ІПМ НАН України Кондратенко Дейнеко
2 Дубінін Є.О. Концепція забезпечення стійкості положення колісних машин

Дубінін Є.О. Концепція забезпечення стійкості положення колісних машин

Читати та обговорювати дану статтю...

Анотація: Розроблено концепцію забезпечення стійкості положення колісних машин на різних етапах життєвого циклу. Визначено структуру її основних складових на основі сучасних підходів забезпечення безпеки використання колісних машин. Розроблено підхід до забезпечення стійкості шарнірно-зчленованих колісних машин на основі використання приладу для контролю кутів нахилу і мобільного реєстраційно-вимірювального комплексу з відповідним програмним забезпеченням SPSAV і DPSAV. Отримані результати можуть бути рекомендовані фахівцям для використання при проектуванні, виробництві, сертифікації та експлуатації колісних машин.


Ключові слова: концепція, стійкість положення, колісна машина, вбудований засіб контролю, програма.
ХНАДУ, НАУ "ХАІ", ХНТУСГ Полянський Клец, Задорожня
3 Назаров І.О. Підвищення динаміки екстрених гальмувань легкових автомобілів, не обладнаних АБС, вдосконаленням гальмівного привода

Назаров І.О. Підвищення динаміки екстрених гальмувань легкових автомобілів, не обладнаних АБС, вдосконаленням гальмівного привода

Читати та обговорювати дану статтю...

Анотація. У статті запропоновано спосіб підвищення динаміки екстрених гальмувань легкових автомобілів, не обладнаних електронними системами слідкування за процесом гальмування, в експлуатаційних умовах шляхом установки в їх гальмівні системи вдосконалених гідравлічних гальмівних приводів, які забезпечують бортовий розподіл гальмівних сил. Встановлено, що для здійснення бортового розподілу гальмівних сил необхідні регулятори гальмівних сил, здатні відслідковувати динамічну зміну нормальних навантажень на колесах різних бортів автомобіля. Такі пристрої, включені в конструкції гальмівного привода, повинні відстежувати бортову нерівномірність нормальних реакцій, що вимагає комбінованої або бортової схеми підключення контурів гальмівного привода.


Ключові слова: автомобіль, гальмівний привод, бортовий розподіл гальмівних сил.
ХНАДУ, ЗАЗ Назаров Назаров